vizuální identity
tiskoviny
weby
kampaně
O nás

Nejsem

– kampaň pro online poradnu
Kampaň na propagaci první poradenské platformy pro mladé lesby a gaye (sbarvouven.cz), kteří kvůli své sexuální orientaci čelí otázkám nebo problémům ze strany rodičů i vrstevníků.
Návrh loga a webu platformy sbarvouven.cz, koncept a zpracování vizuálů pro printovou kampaň, art direction TV spotu.